Informacja Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP
Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym (Dz. U. 2022, poz. 1) reguluje zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatku osłonowego.

Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym (Dz. U. 2022, poz. 1) reguluje zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatku osłonowego. Wszelkie informacje odnajdą Państwo poniżej w załączonym dokumencie.

Zarząd
Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej