Informacja o zapytaniu ofertowym

INFORMACJA O ZAPYTANIU OFERTOWYM

 

Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Ostrołęka, ul. Gen. J. Hallera 13, w ramach przetargu ogłoszonego na podstawie § 5 ? zapytanie ofertowe, obowiązującego w Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ?Regulaminu wyboru: I. Wykonawców robót budowlanych i usług, II. Dostawców materiałów i sprzętu z przeznaczeniem na roboty budowlano – remontowe i inne, realizowane w ramach wykonawstwa własnego przez Zakład Remontowo – Budowlany i podmioty gospodarcze ? finansowane ze środków własnych OSM?,

zaprosił do złożenia oferty na realizację zadania pn:

wykonanie, dostawa i montaż 8 wiat śmietnikowych na pojemniki na segregację odpadów, przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych:

– ul. S. Jaracza 14;

– ul. Goworowska 4;

– ul. Goworowska 19;

– ul. M. Konopnickiej 23;

– ul. Piłsudskiego 25;

– ul. gen. J. Hallera 3B;

– ul. gen. J. Hallera 5B;

– ul. gen. J. Hallera 7B,

w Ostrołęce.

Zaproszenie do złożenia oferty skierowano do 6 wykonawców świadczących w ramach prowadzonej przez nich działalności usługi będącej przedmiotem zamówienia.

Termin realizacji całości zamówienia: do 31.12. 2019r.

Termin składania ofert upływa: 19.11. 2019r., godzina 1400 .

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

– unieważnienia przetargu bez podania przyczyny;

– odrzucenia oferty bez podania przyczyny;

– swobodnego wyboru oferty;

– do prowadzenia dodatkowych negocjacji, w tym negocjacji ceny.

                                                                                                Zarząd

                                                                       Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej