Informacja o stawkach opłat za ciepło w 2023r
Informacja o stawkach opłat za ciepło stosowanych przez Energa Ciepło Ostrołęka Spółka z o.o. w 2023 roku

INFORMACJA O STAWKACH OPŁAT ZA CIEPŁO

STOSOWANYCH PRZEZ ENERGA CIEPŁO OSTROŁĘKA SPÓŁKA Z O.O. w 2023 roku

Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa stosownie do art. 23 ust.1 pkt. 3 ustawy z 15.09.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r., poz.1967 ze zm.), informuje o stawkach opłat brutto za ciepło stosowanych przez przedsiębiorstwo energetyczne : Energa Ciepło Ostrołęka Spółka z o.o. :

*) – obowiązuje od 01.09.2022 r.

  1. Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr DRE.WRC.4210.68.2022.1247.XIXzm.ARy z 15.12.2022 r., opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło Nr 859 (2119) z dn.16.12.2022 r.
  2. Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr DRE.WRC.4210.7.2023.265.XVIIIzm.ARy z 07.02.2023 r., opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło Nr 65 (2253) z dn. 08.02.2023 r.
  3. Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr DRE.WRC.4210.11.2023.1247.XX.ARy z 28.03.2023 r., opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło Nr 152 (2340) z dn. 28.03.2023 r.
  4. Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr DRE.WRC.4210.11.2023.1247.XXzm.ARy z 01.06.2023 r., opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło Nr 306 (2494) z dn. 02.06.2023 r.
  5. Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr DRE.WRC.4210.23.2023.265.XVIIIzm2.ARy z 01.06.2023 r., opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło Nr 307(2495) z dn. 02.06.2023 r.

Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Ostrołęka, 20.07.2023 r.