Ogłoszenia

Przetargi

Informacja o ogłoszonym przetargu
Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej zamieścił informację o ogłoszonym przetargu dot. oferty na realizację zadania pn: Wykonanie, dostawa i montaż dwóch wiat śmietnikowych na pojemniki na segregację odpadów

INFORMACJA
o ogłoszonym przetargu

 

Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Ostrołęka, ul. Gen. J. Hallera 13, w ramach przetargu ogłoszonego na podstawie § 6 – zapytanie o cenę, obowiązującego w Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Regulaminu wyboru: I. Wykonawców robót budowlanych i usług, II. Dostawców materiałów i sprzętu z przeznaczeniem na roboty budowlano – remontowe i inne, realizowane w ramach wykonawstwa własnego przez Zakład Remontowo – Budowlany i podmioty gospodarcze – finansowane ze środków własnych OSM”, zaprosił do złożenia oferty na realizację zadania pn: Wykonanie, dostawa i montaż dwóch wiat śmietnikowych na pojemniki na segregację odpadów, w Ostrołęce, w n/w lokalizacji:

  1. przy istniejącej osłonie śmietnikowej w rejonie budynków przy ulicy gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 12 i 12A;
  2. w rejonie hydroforni usytuowanej przy budynku Goworowska 11.

 

Zaproszenie do złożenia oferty skierowano do 5 Wykonawców świadczących w ramach prowadzonej przez nich działalności usługi będącej przedmiotem zamówienia.

Termin realizacji zamówienia: 31.07.2023 r.

Termin składania ofert upływa: 20.04.2023 r. godzina 12:00 .

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

  • unieważnienia przetargu bez podania przyczyny;
  • odrzucenia oferty bez podania przyczyny;
  • swobodnego wyboru oferty;
  • prowadzenia dodatkowych negocjacji, w tym negocjacji ceny.

ZARZĄD OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ