Ogłoszenia

Przetargi

Informacja o ogłoszonym przetargu (prowadzonego w trybie zapytania o cenę) na dostawę i montaż urządzeń placów zabaw
Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłosił przetarg (prowadzony w trybie zapytania o cenę) na usługę polegającą na dostawie i montażu urządzeń placów zabaw i rekreacji.

INFORMACJA O OGŁOSZONYM PRZETARGU

 

Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że na podstawie §6 „Regulaminu wyboru: I. Wykonawców robót budowlanych i usług, II. Dostawców materiałów i sprzętu z przeznaczeniem na roboty budowlano – remontowe i inne, realizowane w ramach wykonawstwa własnego przez Zakład Remontowo – Budowlany i podmioty gospodarcze – finansowane ze środków własnych OSM” ogłoszony został przetarg, w trybie zapytania o cenę, na:

Usługę polegającą na dostawie i montażu urządzeń placów zabaw i rekreacji, tj. doposażenie 2 placów zabaw: w rejonie budynku przy ulicy:

  1. T. Sygietyńskiego 7
  2. gen. J. Hallera 5.

 

Zaproszenie do złożenia oferty skierowano do 4 wykonawców świadczących w ramach prowadzonej przez nich działalności usługi będącej przedmiotem zamówienia.

Termin składania ofert: do 15 lutego 2023 r. do godz: 12:00

Termin realizacji zamówienia: do 31 maja 2023 r.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do:

  • unieważnienia przetargu bez podania przyczyny,
  • odrzucenia ofert bez podania przyczyny,
  • swobodnego wyboru oferty,
  • prowadzenia dodatkowych negocjacji, w tym negocjacji ceny.

     

    ZARZĄD OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ