Ogłoszenia

Przetargi

Informacja o ogłoszonym przetargu (prowadzonego w trybie zapytania o cenę) na dostawę i montaż 2 wiat śmietnikowych
Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłosił przetarg (prowadzony w trybie zapytania o cenę) na dostawie i montażu 2 wiat śmietnikowych na pojemniki na segregację odpadów, w rejonie budynków przy ul. Fieldorfa NILA 12 i 12A oraz w rejonie hydroforni usytuowanej przy budynku Goworowska 11

INFORMACJA O OGŁOSZONYM PRZETARGU

  Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Ostrołęka, ul. Gen. J. Hallera 13, w ramach przetargu ogłoszonego na podstawie § 6 – zapytanie o cenę, obowiązującego w Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Regulaminu wyboru: I. Wykonawców robót budowlanych i usług, II. Dostawców materiałów i sprzętu z przeznaczeniem na roboty budowlano – remontowe i inne, realizowane w ramach wykonawstwa własnego przez Zakład Remontowo – Budowlany i podmioty gospodarcze – finansowane ze środków własnych OSM”, zaprosił do złożenia oferty na realizację zadania pn:
Wykonanie, dostawa i montaż dwóch wiat śmietnikowych na pojemniki na segregację odpadów, w Ostrołęce, w n/w lokalizacji:
  1. przy istniejącej osłonie śmietnikowej w rejonie budynków przy ulicy gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 12 i 12A – na 8 pojemników o pojemności 1100 l;
  2. w rejonie hydroforni usytuowanej przy budynku Goworowska 11 – na 5 pojemników o pojemności 1100 l.
  Zaproszenie do złożenia oferty skierowano do 4 wykonawców świadczących w ramach prowadzonej przez nich działalności usługi będącej przedmiotem zamówienia.
Termin składania ofert: do 20 marca 2023 r. do godz: 12:00 Termin realizacji zamówienia: do 31 lipca 2023 r.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do::
  • unieważnienia przetargu bez podania przyczyny,
  • odrzucenia ofert bez podania przyczyny,
  • swobodnego wyboru oferty,
  • prowadzenia dodatkowych negocjacji, w tym negocjacji ceny.
     

    ZARZĄD OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ