Ogłoszenia

Przetargi

Informacja o ogłoszonym przetargu na wykonanie remontu części instalacji kanalizacyjnej w 2 budynkach: ul. Goworowska 13, ul. Starosty Kosa 2A w Ostrołęce
Informacja o ogłoszonym przetargu na wykonanie remontu części instalacji kanalizacyjnej w 2 budynkach: ul. Goworowska 13, ul. Starosty Kosa 2A w Ostrołęce

INFORMACJA

o ogłoszonym przetargu

 

Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłosił przetarg /zapytania ofertowe/, na podstawie § 5 obowiązującego w Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ?Regulaminu wyboru: I wykonawców robót budowlanych i usług?? na:

Wykonanie remontu części instalacji kanalizacji sanitarnej poziomej w 2 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Ostrołęce:, przy:

  • ul. Starosty Kosa 2A
  • ul. Goworowskiej 13

Termin realizacji zamówienia: do 30.11.2020r.

Zaproszenie do złożenia oferty skierowano do 3 wykonawców świadczących w ramach prowadzonej przez nich działalności usługi będącej przedmiotem zamówienia.

Termin składania ofert: do 08.09.2020r., godz. 14:00.

Spółdzielnia zastrzegła sobie prawo do:

  • unieważnienia przetargu bez podania przyczyny,
  • odrzucenia ofert bez podania przyczyny,
  • swobodnego wyboru oferty,
  • prowadzenia dodatkowych negocjacji, w tym negocjacji ceny.

ZARZĄD OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ