Ogłoszenia

Przetargi

Informacja o ogłoszonym przetargu na wykonanie remontu części instalacji kanalizacji sanitarnej poziomej
Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłosił przetarg na wykonanie remontu części instalacji kanalizacji sanitarnej poziomej w 2 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Ostrołęce

INOFRMACJA

o ogłoszonym przetargu

 

Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłosił przetarg /zapytania ofertowe/, na podstawie § 5 obowiązującego w Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ?Regulaminu wyboru: I wykonawców robót budowlanych i usług??:

Na wykonanie remontu części instalacji kanalizacji sanitarnej poziomej w 2 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Ostrołęce:, przy:

  • ul. 11 Listopada 4;
  • ul. 11 Listopada 10A

 

 

Termin realizacji zamówienia: do 30.09.2021r.

Zaproszenie do złożenia oferty skierowano do 4 wykonawców świadczących w ramach prowadzonej przez nich działalności usługi będącej przedmiotem zamówienia.

Termin składania ofert: do 24.05.2021r., do godz. 14:00.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do:

  • unieważnienia przetargu bez podania przyczyny,
  • odrzucenia oferty bez podania przyczyny,
  • swobodnego wyboru oferty,
  • prowadzenia dodatkowych negocjacji, w tym negocjacji ceny.

     

    ZARZĄD OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ