Ogłoszenia

Przetargi

Informacja o ogłoszonym przetargu na wykonanie obowiązkowych, pięcioletnich pomiarów elektrycznych w 43 budynkach mieszkalnych
Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłosił przetarg na wykonanie obowiązkowych, pięcioletnich pomiarów elektrycznych w 43 budynkach mieszkalnych zasobów naszej Spółdzielni.

INOFRMACJA

o ogłoszonym przetargu

 

Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłosił przetarg /zapytania ofertowe/, na podstawie § 5 obowiązującego w Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ?Regulaminu wyboru: I wykonawców robót budowlanych i usług?? 

Na wykonanie w 43 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zasobów Administracji Osiedla Nr 1 (w 2119 lokalach mieszkalnych, na klatkach schodowych i w pomieszczeniach wspólnych), obowiązkowych – okresowych (pięcioletnich) badań instalacji elektrycznych, polegających na pomiarach oporności izolacji i pozostałych dodatkowych środków ochrony, wymaganych ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

 

Termin realizacji zamówienia: od 16.08.2021r. do 29.10.2021r.

Zaproszenie do złożenia oferty skierowano do 4 wykonawców świadczących w ramach prowadzonej przez nich działalności usługi będącej przedmiotem zamówienia.

Termin składania ofert: do 04.08.2021r., godz. 14:00.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do:

  • unieważnienia przetargu bez podania przyczyny,
  • odrzucenia oferty bez podania przyczyny,
  • swobodnego wyboru oferty,
  • prowadzenia dodatkowych negocjacji, w tym negocjacji ceny.

     

    ZARZĄD OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ