Ogłoszenia

Przetargi

Informacja o ogłoszonym przetargu na wykonanie instalacji wodociągowej p-poż., w budynku PH przy ul. gen. J. Hallera 13 w Ostrołęce.
Informacja o ogłoszonym przetargu na wykonanie instalacji wodociągowej p-poż., w budynku PH przy ul. gen. J. Hallera 13 w Ostrołęce

INFORMACJA

o ogłoszonym przetargu

 

Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłosił przetarg /zapytania ofertowe/, na podstawie § 5 obowiązującego w Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ?Regulaminu wyboru: I wykonawców robót budowlanych i usług??, na:

Wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z hydrantami, w budynku Pawilonu Handlowo – Usługowego przy ul. gen. J. Hallera 13, w Ostrołęce.

Termin realizacji zamówienia: do 30.11.2020r.

Zaproszenie do złożenia oferty skierowano do 3 wykonawców świadczących w ramach prowadzonej przez nich działalności usługi będącej przedmiotem zamówienia.

Termin składania ofert: do 15.09.2020r., godz. 14:00.

Spółdzielnia zastrzegła sobie prawo do:

  • unieważnienia przetargu bez podania przyczyny,
  • odrzucenia ofert bez podania przyczyny,
  • swobodnego wyboru oferty,
  • prowadzenia dodatkowych negocjacji, w tym negocjacji ceny.

ZARZĄD OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ