Ogłoszenia

Przetargi

Informacja o ogłoszonym przetargu na stałe utrzymanie czystości i porządku na klatkach schodowych
Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłosił przetarg na stałe utrzymanie czystości i porządku na klatkach schodowych

INFORMACJA

o ogłoszonym przetargu

 

Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłosił przetarg /zapytania ofertowe/, na podstawie § 5 obowiązującego w Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Regulaminu wyboru: I wykonawców robót budowlanych i usług…”
na usługę:

Stałe utrzymanie czystości i porządku na klatkach schodowych, na terenach utwardzonych, nieutwardzonych i zielonych na oś 600-lecia w zasobach Administracji Osiedla nr 1 Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 

Termin realizacji zamówienia: od dnia 01 kwietania 2022r.

Zaproszenie do złożenia oferty skierowano do 7 podmiotów świadczących w ramach prowadzonej przez nich działalności usługi będącej przedmiotem zamówienia.

Termin składania ofert upływa: 09.03.2022r., godz. 14:00.

  • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  • Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa, 07-410 Ostrołęka, ul. gen. J. Hallera 13, Sekretariat.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do:

  • unieważnienia przetargu bez podania przyczyny,
  • odrzucenia ofert bez podania przyczyny,
  • swobodnego wyboru oferty,
  • prowadzenia dodatkowych negocjacji, w tym negocjacji ceny.

     

    ZARZĄD OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ