Ogłoszenia

Przetargi

Informacja o ogłoszonym przetargu na remont schodów wejściowych do 19 budynków
Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłosił przetarg na remont schodów zewnętrznych, wejściowych do klatek schodowych 19 budynków mieszkalnych wielorodzinnych Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

INOFRMACJA

o ogłoszonym przetargu

 

Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłosił przetarg /zapytania ofertowe/, na podstawie § 5 obowiązującego w Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ?Regulaminu wyboru: I wykonawców robót budowlanych i usług??
na:

Remont schodów zewnętrznych, wejściowych do klatek schodowych 19 budynków mieszkalnych wielorodzinnych Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

 

Termin realizacji zamówienia: do 30 września 2021r.

Zaproszenie do złożenia oferty skierowano do 3 wykonawców świadczących w ramach prowadzonej przez nich działalności usługi będącej przedmiotem zamówienia.

Termin składania ofert: do 15.03.2021r., do godz. 14:00.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

  • unieważnienia przetargu bez podania przyczyny,
  • odrzucenia oferty bez podania przyczyny,
  • swobodnego wyboru oferty,
  • prowadzenia dodatkowych negocjacji, w tym negocjacji ceny.

     

    ZARZĄD OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ