Ogłoszenia

Przetargi

Informacja o ogłoszonym przetargu na remont instalacji elektrycznej w 10 budynkach naszych zasobów.
Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłosił przetarg na remont instalacji elektrycznej w 10 budynkach naszych zasobów.

INOFRMACJA

o ogłoszonym przetargu

 

Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłosił przetarg /zapytania ofertowe/, na podstawie § 5 obowiązującego w Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ?Regulaminu wyboru: I wykonawców robót budowlanych i usług??

Na remont /wymiana instalacji elektrycznej, w korytarzach piwnic i pomieszczeniach wspólnych w 10 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Baśniowej 3, ul. Dzieci Polskich 6,7,8,9,10,12,13,13A,17 w Ostrołęce.

 

Termin realizacji zamówienia: do 15 grudnia 2021r.

Zaproszenie do złożenia oferty skierowano do 3 wykonawców świadczących w ramach prowadzonej przez nich działalności usługi będącej przedmiotem zamówienia.

Termin składania ofert: do 21.09.2021r., do godz. 14:00.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do:

  • unieważnienia przetargu bez podania przyczyny,
  • odrzucenia oferty bez podania przyczyny,
  • swobodnego wyboru oferty,
  • prowadzenia dodatkowych negocjacji, w tym negocjacji ceny.

     

    ZARZĄD OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ