Ogłoszenia

Przetargi

Informacja o ogłoszonym przetargu na remont cząstkowy nawierzchni asfaltu na terenie naszych zasobów
Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłosił przetarg na remont cząstkowy nawierzchni asfaltu na terenie naszych zasobów, w ilości ogółem 348,00 m2

INOFRMACJA

o ogłoszonym przetargu

 

Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłosił przetarg /zapytania ofertowe/, na podstawie § 5 obowiązującego w Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ?Regulaminu wyboru: I wykonawców robót budowlanych i usług?? na wykonanie robót drogowych, w zakresie:

Wykonania miejscowych napraw nawierzchni bitumicznej mieszankami mineralno-asfaltowymi, z mechanicznym obcięciem krawędzi, głębokość 5 cm, ciągów pieszo- jezdnych i pieszych na terenie zasobów Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 2021r., w ilości ogółem 348,00 m2 .

 

Termin realizacji zamówienia: do 30 czerwca 2021r.

Zaproszenie do złożenia oferty skierowano do 3 wykonawców świadczących w ramach prowadzonej przez nich działalności usługi będącej przedmiotem zamówienia.

Termin składania ofert: do 08.05.2021r., do godz. 14:00.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do:

  • unieważnienia przetargu bez podania przyczyny,
  • odrzucenia oferty bez podania przyczyny,
  • swobodnego wyboru oferty,
  • prowadzenia dodatkowych negocjacji, w tym negocjacji ceny.

     

    ZARZĄD OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ