Ogłoszenia

Przetargi

Informacja o ogłoszonym przetargu na opracowanie dokumentacji remontu kanalizacji sanitarnej w 7 budynkach
Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg / zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji remontu kanalizacji sanitarnej w 7 budynkach

INFORMACJA

o ogłoszonym przetargu

 

Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłosił przetarg /zapytania ofertowe/, na podstawie § 5 obowiązującego w Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ?Regulaminu wyboru: I wykonawców robót budowlanych i usług?? na:

Opracowanie dokumentacji projektowo ?wykonawczej , odrębnej na każdy budynek, wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót i  kosztorysem inwestorskim, remontu instalacji kanalizacji sanitarnej poziomej w 7 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Ostrołęce:
– przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 21 (budynek 1-klatkowy, V-kondygnacyjny ?30 lokali mieszkalnych),
– przy ul. Dzieci Polskich 12 (budynek 4-klatkowy, V-kondygnacyjny ? 40 lokali mieszkalnych),
– przy ul. Goworowska 2 (budynek 2-klatkowy, XII-kondygnacyjny ? 68 lokali mieszkalnych),
– przy ul. Goworowska 8 (budynek 2-klatkowy, V-kondygnacyjny ? 25 lokali mieszkalnych),
– przy ul. Powstańców 15 (budynek 2-klatkowy, V-kondygnacyjny ? 25 lokali mieszkalnych),
– przy ul. Powstańców 17 (budynek 2-klatkowy, V-kondygnacyjny ? 25 lokali mieszkalnych),
– przy ul. S. Jaracza 16A (budynek 2-klatkowy, V-kondygnacyjny ? 25 lokali mieszkalnych).

 

TERMIN REALIZACJI

Termin realizacji zamówienia: do 28 kwietnia 2022r

WARUNKI PRZETARGU

Zaproszenie do złożenia oferty skierowano do 3 wykonawców świadczących w ramach prowadzonej przez nich działalności usługi będącej przedmiotem zamówienia.

TERMIN SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert: do 31 stycznia 2022r., do godz. 14:00.

Spółdzielnia zastrzegła sobie prawo do:
– unieważnienia przetargu bez podania przyczyny,
– odrzucenia ofert bez podania przyczyny,
– swobodnego wyboru oferty,
– prowadzenia dodatkowych negocjacji, w tym negocjacji ceny.

    ZARZĄD OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ