Ogłoszenia

Przetargi

Informacja o ogłoszonym przetargu na opracowanie dokumentacji na remont cz. kanalizacji w 8 budynkach Spółdzielni
Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłosił przetarg (zapytania ofertowe) na opracowanie dokumentacji projektowo?wykonawczej, odrębnej na każdy budynek, wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót i  kosztorysem inwestorskim, remontu instalacji kanalizacji sanitarnej poziomej w 6 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Ostrołęce.

INFORMACJA

o zapytaniu ofertowym

 

Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłosił przetarg /zapytania ofertowe/, na podstawie § 5 obowiązującego w Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ?Regulaminu wyboru: I wykonawców robót budowlanych i usług?? na:

Opracowanie dokumentacji projektowo ?wykonawczej , odrębnej na każdy budynek, wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót i  kosztorysem inwestorskim, remontu instalacji kanalizacji sanitarnej poziomej w 6 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Ostrołęce:

  • przy ul. 11 Listopada 4 (budynek 6-klatkowy, V-kondygnacyjny ?70 lokali mieszkalnych),
  • przy ul. 11 Listopada 10A (budynek 6-klatkowy, V-kondygnacyjny ? 70 lokali mieszkalnych),
  • przy ul. Powstańców 2 (budynek 2-klatkowy, V-kondygnacyjny ? 25 lokali mieszkalnych),
  • przy ul. Powstańców 5 (budynek 2-klatkowy, V-kondygnacyjny ? 25 lokali mieszkalnych),
  • przy ul. Powstańców 7 (budynek 2-klatkowy, V-kondygnacyjny ? 25 lokali mieszkalnych),
  • przy ul. Goworowska 22 (budynek 2-klatkowy, V-kondygnacyjny ? 20 lokali mieszkalnych),

 

Termin realizacji całości zamówienia: do 26 kwietnia 2021r.

Zaproszenie do złożenia oferty skierowano do 3 wykonawców świadczących w ramach prowadzonej przez nich działalności usługi będącej przedmiotem zamówienia.

Termin składania ofert: do 05 marca 2021r., do godz. 14:00.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do:

  • unieważnienia przetargu bez podania przyczyny;
  • odrzucenia oferty bez podania przyczyny;
  • swobodnego wyboru oferty;
  • do prowadzenia dodatkowych negocjacji, w tym negocjacji ceny.

 

ZARZĄD OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ