Ogłoszenia

Przetargi

Informacja o ogłoszonym przetargu na dostawę i montaż 9 wiat śmietnikowych
Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zadania pn: Wykonanie, dostawa i montaż 9 wiat śmietnikowych na pojemniki na segregację odpadów, przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych: ul. S. Jaracza 6, ul. W. Reymonta 3, ul. M. Konopnickiej 8, ul. gen. A. E Fieldorfa ?Nila? 18, ul. Celulozowa 8, ul. 11 Listopada 4, ul. Dzieci Polskich 6 (przy przedszkolu miejskim). ul. Dzieci Polskich 9, ul. 11 Listopada 2 w Ostrołęce

INFORMACJA

o zapytaniu ofertowym

 

Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Ostrołęka, ul. Gen. J. Hallera 13, w ramach przetargu ogłoszonego na podstawie § 5 ? zapytanie ofertowe, obowiązującego w Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ?Regulaminu wyboru: I. Wykonawców robót budowlanych i usług, II. Dostawców materiałów i sprzętu z przeznaczeniem na roboty budowlano – remontowe i inne, realizowane w ramach wykonawstwa własnego przez Zakład Remontowo – Budowlany i podmioty gospodarcze ? finansowane ze środków własnych OSM?, zaprosił do złożenia oferty na realizację zadania pn:

Wykonanie, dostawa i montaż 9 wiat śmietnikowych na pojemniki na segregację odpadów, przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych:

 • ul. S. Jaracza 6;
 • ul. W. Reymonta 3;
 • ul. M. Konopnickiej 8;
 • ul. gen. A. E Fieldorfa ?Nila? 18;
 • ul. Celulozowa 8;
 • ul. 11 Listopada 4;
 • ul. Dzieci Polskich 6 (przy przedszkolu miejskim);
 • ul. Dzieci Polskich 9;
 • ul. 11 Listopada 2

w Ostrołęce.

 

Zaproszenie do złożenia oferty skierowano do 5 wykonawców świadczących w ramach prowadzonej przez nich działalności usługi będącej przedmiotem zamówienia.

Termin realizacji całości zamówienia: do 30.12.2020r.

Termin składania ofert upływa: 09.11. 2020r., godzina 14:00 .

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 • unieważnienia przetargu bez podania przyczyny;
 • odrzucenia oferty bez podania przyczyny;
 • swobodnego wyboru oferty;
 • do prowadzenia dodatkowych negocjacji, w tym negocjacji ceny.

 

ZARZĄD OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ