Ogłoszenia

Przetargi

Informacja o ogłoszonym przetargu na dostawę i montaż 5 wiat śmietnikowych
Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłosił przetarg na dostawę i montaż 5 wiat śmietnikowych na pojemniki na segregację odpadów, przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych

INOFRMACJA

O ZAPYTANIU OFERTOWYM

 

Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Ostrołęka, ul. Gen. J. Hallera 13, w ramach przetargu ogłoszonego na podstawie § 5 ? zapytanie ofertowe, obowiązującego w Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ?Regulaminu wyboru: I. Wykonawców robót budowlanych i usług, II. Dostawców materiałów i sprzętu z przeznaczeniem na roboty budowlano – remontowe i inne, realizowane w ramach wykonawstwa własnego przez Zakład Remontowo – Budowlany i podmioty gospodarcze ? finansowane ze środków własnych OSM?, zaprosił do złożenia oferty na realizację zadania pn:

Wykonanie, dostawa i montaż 5 wiat śmietnikowych na pojemniki na segregację odpadów, przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych:
– ul. Hallera 9A /wiata na 6 pojemników o pojemności 1100 litrów/;
– ul. Hallera 13 /wiata na 6 pojemników o pojemności 1100 litrów/;
– ul. Celulozowa 4 /wiata na 6 pojemników o pojemności 1100 litrów/;
– ul. 11 Listopada 1 /wiata na 8 pojemników o pojemności 1100 litrów/;
– ul. 11 Listopada 10A /wiata na 8 pojemników o pojemności 1100 litrów/,
w Ostrołęce.

 

Termin realizacji całości zamówienia: do 29 grudnia 2021r.

Zaproszenie do złożenia oferty skierowano do 4 wykonawców świadczących w ramach prowadzonej przez nich działalności usługi będącej przedmiotem zamówienia.

Termin składania ofert: 03.11.2021r., do godz. 14:00.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

  • unieważnienia przetargu bez podania przyczyny,
  • odrzucenia oferty bez podania przyczyny,
  • swobodnego wyboru oferty,
  • prowadzenia dodatkowych negocjacji, w tym negocjacji ceny.

     

    ZARZĄD OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ