Ogłoszenia

Przetargi

Informacja o ogłoszonym przetargu na budowę instalacji oświetlenia osiedlowego
Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłosił przetarg na budowę instalacji oświetlenia osiedlowego przy budynkach ul. Sienkiewicza 20,22.

INOFRMACJA

o ogłoszonym przetargu

 

Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłosił przetarg /zapytania ofertowe/, na podstawie § 5 obowiązującego w Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ?Regulaminu wyboru: I wykonawców robót budowlanych i usług?? na wykonanie robót:

Budowa instalacji i urządzeń oświetlenia osiedlowego na terenie Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Rejon II – przy budynkach ul. H. Sienkiewicza 20,22 w Ostrołęce.

 

Termin realizacji zamówienia: do 31 grudnia 2021r.

Zaproszenie do złożenia oferty skierowano do 4 wykonawców świadczących w ramach prowadzonej przez nich działalności usługi będącej przedmiotem zamówienia.

Termin składania ofert: do 04.10.2021r., do godz. 14:00.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do:

  • unieważnienia przetargu bez podania przyczyny,
  • odrzucenia oferty bez podania przyczyny,
  • swobodnego wyboru oferty,
  • prowadzenia dodatkowych negocjacji, w tym negocjacji ceny.

     

    ZARZĄD OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ