Ogłoszenia

Przetargi

Informacja o ogłoszonym przetargu dotycząca wykonania remontu części instalacji kanalizacji sanitarnej poziomej
Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłosił przetarg (zapytanie ofertowe) dotyczące wykonania remontu części instalacji kanalizacji sanitarnej poziomej

INFORMACJA O OGŁOSZONYM PRZETARGU

 

Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłosił przetarg /zapytania ofertowe/, na podstawie § 5 obowiązującego w Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Regulaminu Wyboru: I. Wykonawców robót budowlanych i usług, II. Dostawców materiałów i sprzętu z przeznaczeniem na roboty budowlano-remontowe i inne, realizowane w ramach wykonawstwa własnego przez zakład Remontowo-Budowlany i podmioty gospodarcze – finansowane ze środków własnych OSM” na:

Wykonanie remontu części instalacji kanalizacji sanitarnej poziomej w 4 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy:

  • 11 Listopada 4;
  • marsz. J. Piłsudskiego 21;
  • Dzieci Polskich 12;
  • Goworowska 2

 

 

Termin realizacji zamówienia: do 30 października 2022 r.

Zaproszenie do złożenia oferty skierowano do czterech Wykonawców świadczących (w ramach prowadzonej przez Nich działalności) usługi będącej przedmiotem zamówienia.

Termin składania ofert upływa: 21 czerwca 2022 roku, do godz. 14:00.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do:

 • unieważnienia przetargu bez podania przyczyny,
 • odrzucenia ofert bez podania przyczyny,
 • swobodnego wyboru oferty,
 • prowadzenia dodatkowych negocjacji, w tym negocjacji ceny.

   

  ZARZĄD OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ