Ogłoszenia

Przetargi

Informacja o ogłoszonym przetargu dotycząca remontu/wymiany instalacji elektrycznej
Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłosił przetarg (zapytanie ofertowe) dotyczące remontu/wymiany instalacji elektrycznej w korytarzach piwnic i pomieszczeniach wspólnych w 4 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych (11 Listopada 10, 10A, Hallera 18, Prądzyńskiego 17).

INFORMACJA O OGŁOSZONYM PRZETARGU

 

Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że został ogłoszony przetarg /zapytanie ofertowe/, na podstawie § 5 obowiązującego w Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Regulaminu Wyboru: I. Wykonawców robót budowlanych i usług, II. Dostawców materiałów i sprzętu z przeznaczeniem na roboty budowlano-remontowe i inne, realizowane w ramach wykonawstwa własnego przez zakład Remontowo-Budowlany i podmioty gospodarcze – finansowane ze środków własnych OSM” na n/w roboty:

Remont/wymiana instalacji elektrycznej w korytarzach piwnic i pomieszczeniach wspólnych w 4 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych będących w zasobie Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej:

 • ul. gen. J. Hallera 18,
 • ul. 11 Listopada 10;
 • ul. 11 Listopada 10A;
 • ul. gen. I. Prądzyńskiego 17.

 

 

Termin realizacji zamówienia: do 30 listopada 2022 r.

Zaproszenie do złożenia oferty skierowano do 4 Wykonawców, świadczących w ramach prowadzonej przez nich działalności, usługi będącej przedmiotem zamówienia.

Termin składania ofert upływa: 17 sierpienia 2022 roku, do godz. 14:00.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do:

 • unieważnienia przetargu bez podania przyczyny,
 • odrzucenia ofert bez podania przyczyny,
 • swobodnego wyboru oferty,
 • prowadzenia dodatkowych negocjacji, w tym negocjacji ceny.

   

  ZARZĄD OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ