Ogłoszenia

Przetargi

Informacja o ogłoszonym przetargu dotycząca miejscowych napraw nawierzchni asfaltowych w zasobie Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłosił przetarg dotyczący miejscowych napraw nawierzchni asfaltowych w zasobie Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłosił przetarg /zapytania ofertowe/, na podstawie § 5 obowiązującego w Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Regulaminu Wyboru: I. Wykonawców robót budowlanych i usług, II. Dostawców materiałów i sprzętu z przeznaczeniem na roboty budowlano-remontowe i inne, realizowane w ramach wykonawstwa własnego przez zakład Remontowo-Budowlany i podmioty gospodarcze – finansowane ze środków własnych OSM” na wykonanie robót drogowych, w zakresie:

Wykonania miejscowych napraw nawierzchni bitumicznej mieszankami mineralno-asfaltowymi, z mechanicznym obcięciem krawędzi, głębokość 5 cm, ciągów pieszych, pieszo- jezdnych i jezdnych w zasobie Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, o łącznej powierzchni 204,18 m2.

 

Termin realizacji zamówienia: do 30 czerwca 2022 r.

Zaproszenie do złożenia oferty skierowano do trzech Wykonawców świadczących (w ramach prowadzonej przez Nich działalności) usługi będącej przedmiotem zamówienia.

Termin składania ofert upływa: 17.05.2022r., do godz. 14:00.

Zamawiający otworzy oferty w ciągu 7 dni roboczych, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do:

  • unieważnienia przetargu bez podania przyczyny,
  • odrzucenia oferty bez podania przyczyny,
  • swobodnego wyboru oferty oraz do prowadzenia dodatkowych negocjacji, w tym negocjacji ceny.

     

    ZARZĄD OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ