eBOK
OSM uprzejmie informuje, że udostępni Państwu od 14 stycznia 2019r. nową usługę ? eBOK, tj. elektroniczne Biuro Obsługi Klienta.

Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa uprzejmie informuje, że udostępni Państwu od 14 stycznia 2019r. nową usługę w ramach funkcjonującego Zintegrowanego Systemu Informatycznego ZSI UNISOFT ? eBOK, tj. elektroniczne Biuro Obsługi Klienta.

Jest to współczesne rozwiązanie ? dedykowane dla osób, które dysponują dostępem do internetu ? w którym można uzyskać informacje z zakresu rozliczeń opłat za lokale, informacje o dokonanych wpłatach oraz o stanie i zużyciu wody z wodomierzy indywidualnych.

Stosownie do obowiązujących przepisów, aby Spółdzielnia mogła przydzielić login do indywidualnego elektronicznego dostępu dla zainteresowanego właściciela lub najemcy winien on zgłosić swój akces poprzez złożenie w Spółdzielni wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszeniowego eBOK, który będzie dostępny od 14.01.2019r. na stronie internetowej oraz w :

  • Biurze Zarządu przy ul.gen.J.Hallera 13
  • Administracji osiedla nr 1 przy ul.gen.J.Hallera 13A
  • Administracji osiedla nr 2 przy ul.H.Sienkiewicza 3

 

Formularz należy złożyć osobiście (okazać dokument tożsamości) w biurach Administracji lub w biurze Zarządu (w pokojach nr 6, 9,17,18) – celem weryfikacji zawartych w nim danych oraz potwierdzenia tytułu prawnego do lokalu. Potwierdzenie tożsamości przez pracownika Spółdzielni jest niezbędne do nadania indywidualnego loginu oraz pierwszego hasła do uruchomienia dostępu do systemu eBOK.

Login i hasło zostanie przesłane na podany na formularzu adres e-mail w ciągu 2 tygodni od daty złożenia formularza.