Chlapowaty grudzień
Impresje pogodowe mogłyby zaczynać i kończyć comiesięczne komentarze, ale tak nie jest i nie będzie.

Impresje pogodowe mogłyby zaczynać i kończyć comiesięczne komentarze, ale tak nie jest i nie będzie. Będzie tańsza „akcja zimowa”, mniej osób spędzi czas poza domem, dyżurując, odśnieżając, sypiąc piasek  z solą.

Grudniowe plany  organów samorządu mieszkańców, czyli Rady Nadzorczej, sprowadzały się do uchwalenia , na wniosek Zarządu Spółdzielni,  tabel opłat za lokale użytkowe oraz wynajmowane  powierzchnie w zasobach OSM  obowiązujące w 2020 roku oraz uchwalenie planu remontów na  2020 rok. Przewidziane zostały ambitne cele, zapewniono niezbędne środki finansowe. Powinno się powieść!!!!

Podjęto uchwałę związaną z badaniem sprawozdania finansowego za 2019 rok,  uchwalone zostały plany pracy Rady i komisji Rady na I półrocze 2020 roku.

Przed nami już niedługo,  za kilka miesięcy  kolejne Walne Zgromadzenie Członków,  Zaplanowaliśmy, Zarząd i Rada Nadzorcza ,  działania zapewniające sprawność przygotowania i odbycia się tego zdarzenia.

Grudzień był jednym z niewielu miesięcy w mijającym roku, wolnym od bywania w sądach.  Tak się złożyło, młyny sprawiedliwości mielą wolno….Za to styczeń zmieni ten stan rzeczy.

Skoro piszę o grudniu,  a wypadałoby jakąś osobistą impresyjkę pomieścić,  to nie bez lekkiej dumy, ale nie samozachwytu, wspomnieć chcę o wygraniu przez piszącego te słowa, 6 grudnia br. I Dyktanda Ortograficznego dla Dorosłych.  Jak przed każdym poważnym egzaminem miałem obawy związane z pisownią, interpunkcją, pułapkami, w które język nasz jest bogaty… Poszłooooo

Grzegorz Oracz, przewodniczący Rady Nadzorczej, 31.12.2019