Budowa parkingów
Budowa parkingów na terenie zasobów Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej - Fotorelacja

Ostrołęka, 10 lipca 2018r.

Budowa parkingów na terenie zasobów Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

W ramach konsekwentnego dążenia do poprawy warunków i bezpieczeństwa ruchu drogowego na osiedlach, na podstawie Planu Inwestycji na 2018r., w czerwcu br. zakończone zostały roboty budowlane związane z budową parkingu:dróg wewnętrznych, stanowisk postojowych, ciągów pieszych, odwodnienia i oświetlenia ulicznego, przy budynkach handlowo-usługowych, przy ul. Gen. J. Hallera 13,15.

Rzeczowy zakres inwestycji obejmuje między innymi wykonanie:

  • dróg i placów manewrowych z kostki brukowej, w ilości ok. 1 767 m2,
  • stanowisk postojowych /nawierzchnia z płyt eko-ażur oraz z kostki brukowej/, w ilości 1 272 m2,
  • chodników z kostki brukowej, w ilości 1 534 m2,
  • montaż słupów oświetleniowych wraz z oprawami energooszczędnymi LED – 13 szt.

Całkowity koszt realizacji w/w inwestycji, to kwota ok. 900 tyś. zł.

Inwestycja przeznaczona jest dla naszych mieszkańców oraz najemców i klientów lokali użytkowych, wynajmowanych przez Spółdzielnię w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Zapewniła ona dodatkowo 99 stanowisk postojowych (w tym 4 stanowiska dla samochodów osób niepełnosprawnych), poprawiła stan estetyczny i techniczny nawierzchni terenu, uporządkowała i usprawniła organizację ruchu drogowego na wskazanym obszarze. Czynniki te wpływają pozytywnie na komfort zamieszkiwania na osiedlu oraz na poprawę atrakcyjności spółdzielczych lokali użytkowych.

ZDJĘCIA

Stan terenu przed rozpoczęciem i po zakończeniu prac budowlanych