Apel do mieszkańców – Bezdomni
Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa apeluje, aby wszystkie sytuacje przebywania na klatkach schodowych osób bezdomnych - które bezwzględnie nie szanują cudzej własności i utrudniają Państwu zamieszkiwanie - były na bieżąco, bezpośrednio przekazywane do Straży Miejskiej

Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa apeluje, aby wszystkie sytuacje przebywania na klatkach schodowych osób bezdomnych – które bezwzględnie nie szanują cudzej własności i utrudniają Państwu zamieszkiwanie – były na bieżąco, bezpośrednio przekazywane do Straży Miejskiej, pod numer telefonu 29 764 22 43, która jest służbą dedykowaną do interweniowania w godz. 7:00-22:00.

Bez względu na zaangażowanie podmiotu sprzątającego oraz Administracji, tylko właściwa postawa obywatelska osób, zamieszkujących stale w budynku, jest w stanie poprawić sytuację.

Brak Państwa reakcji to ciche przyzwolenie na postępującą dewastację budynku.

Jednocześnie OSM zapewnia, że Straż Miejska jest regularnie pisemnie i telefonicznie informowana o konieczności monitorowania Państwa budynków.

Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej