A życie się toczy swoim tempem…
Przed końcem 2 dekady, 18 grudnia 2020 roku doszło do zmian w składzie Rady Nadzorczej oraz jej Prezydium. Doszło, bo musiało.

A życie się toczy swoim tempem…

Przed końcem 2 dekady, 18 grudnia 2020 roku doszło do zmian w składzie Rady Nadzorczej  oraz  jej  Prezydium. Doszło, bo musiało. Dotychczas  pełniący funkcję przewodniczącego Grzegorz Oracz, w wyniku sprzedaży mieszkania oraz zmiany miejsca zamieszkania  na pozaostrołęcki, złożył  rezygnację z funkcji. Odbyło się, z zachowaniem wymogów sanitarno – społecznościowych, posiedzenie pełnego składu Rady Nadzorczej, w trakcie którego podjęto stosowną uchwałę. Dla porządku rzeczy  wypada nadmienić, że Grzegorz Oracz, podobnie jak 9 spośród pozostałych członków Rady Nadzorczej sprawował mandat nieprzerwanie od połowy 2015 roku. Zarząd Spółdzielni, którego obecny skład także należy łączyć ze zmianami wprowadzonymi przez Walne Zgromadzenie Członków w połowie 2015 roku, miał w Radzie Nadzorczej merytoryczne wsparcie dla działań przez siebie podejmowanych. Bez cienia samozachwytu wypada uczciwie powiedzieć, że była to dobra zmiana dla Spółdzielni, w przeciwieństwie do swoistego  puczu przeprowadzonego latem 2012 roku i innych pseudoporządkowych działań w sferze zarządzania Spółdzielnią z wiosny 2013 roku. I tyle o tym zdarzeniu.

W czasie posiedzenia, już po odwołaniu dotychczasowego przewodniczącego, wybrano nowego przewodniczącego i jego zastępcę. Przewodniczącym  Rady Nadzorczej wybrany został kol. Stanisław Szatanek, zarazem przewodniczący Komisji Rewizyjnej, zaś na zastępcę przewodniczącego wybrano  kol. Henryka Minasiewicza, dotychczas przewodniczącego komisji GZM. Formalne zmiany, w tym zaistnienie nowego składu Prezydium Rady Nadzorczej na stronie internetowej OSM, stanie się faktem niebawem. Od siebie dodam, a raczej zauważę, że nigdy dotychczas w historii Ostrołęki  nie było takiej sytuacji w Radzie Miasta, a raczej jej Prezydium, że zastępcami przewodniczącego Rady są wysocy reprezentanci największych  spółdzielni  mieszkaniowych – p.  Stanisław Szatanek, obecnie przewodniczący Rady Nadzorczej OSM i p. Jakub Frydryk, od niedawna prezes zarządu  Spółdzielni  Mieszkaniowej „Centrum”. Nie silę się na jakikolwiek osobisty komentarz, po prostu konstatuję stan rzeczy istotny dla tysięcy mieszkańców  Ostrołęki, mieszkających w budynkach obu spółdzielni.

Rok pracy Rady Nadzorczej dobiegł swego końca 29 grudnia. Ponownie w trybie zdalnym  Rada  wyraziła  stanowiska w sprawach dotyczących działalności Spółdzielni i własnej – uchwalono plan pracy na I półrocze 2021 r . – przez podjęcie właściwych uchwał. Takiego roku w historii Polski, jej społeczeństwa, spółdzielczości, w tym naszej spółdzielni, nie było. Pandemia koronawirusa, o której pisałem na tej stronie od marca br. odcisnęła swój nieścieralny ślad na wszystkim. Oby się podobna sytuacja nigdy nie powtórzyła, niezależnie od nabytych doświadczeń i sprawności w pokonywaniu pułapek i niewiadomych. To było więcej niż zwykłe pole minowe…

Wszystkim działaczom spółdzielczym, Zarządowi i pracownikom Spółdzielni życzę dobrego zdrowia, sił i skuteczności w wykonywaniu trudnej służby, szczęścia w Państwa domach.

Grzegorz Oracz, były członek, obecnie sympatyk OSM w Ostrołęce.
Reguły, 31.12.2020 r.