Stanowisko Zarządu Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Stanowisko Zarządu Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej dotyczące podjętych przez Radę Nadzorczą uchwał nr 18/03/2023 i 19/03/2023

Pobierz wszystkie załączniki stanowiska Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Ostrołęce dotyczące podjętych przez Radę Nadzorczą uchwał nr 18/03/2023 i 19/03/2023: