Klauzula informacyjna
Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

MIESZKAŃCY

OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Szanowni Państwo !

Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

W świetle powyższego informujemy, że:

Administratorem Danych Osobowych (podmiotem przetwarzającym dane osobowe) jest Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ostrołęce ul. gen. J. Hallera 13,
07-410 Ostrołęka.

Dane osobowe członków Spółdzielni, jak i osób niebędących członkami Spółdzielni, przetwarzane są przez Ostrołęcką Spółdzielnię Mieszkaniową w Ostrołęce
ul. gen. J. Hallera 13, 07-410 Ostrołęka, wyłącznie dla prawidłowej realizacji celów określonych w Statucie Spółdzielni oraz wynikających z ustawy ?Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych? z dnia 15 grudnia 2000 roku, ostatnia zmiana z dnia 20 lipca 2017 roku Dz. U. 2017.1596, dla prowadzenia działalności zarządzania i administrowania nieruchomościami.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, także ograniczenia zakresu lub usunięcia danych nie wymaganych dla osiągnięcia celów statutowych i ustawowych.

Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych nie wymaganych dla osiągnięcia celów statutowych i ustawowych.

Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez realizację zadań statutowych i ustawowych jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie dobrowolne.

Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi w sprawie przetwarzania swoich danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.

Pani/Pana dane osobowe nie będą w żadnej formie przekazywane i udostępniane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

ZARZĄD
OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Ostrołęka, dnia 22.05.2018 r.