Ogłoszenia

Lokale i place do wynajęcia

Lokal użytkowy o powierzchni 228,29m2 przy ul. Goworowskiej 13A
Informujemy o możliwości wynajęcia lokalu użytkowego o powierzchni 288,29m2 zlokalizowanego w Pawilonie Handlowym przy ul. Goworowskiej 13A w Ostrołęce.

Cena wynosi 20,00 zł/m2 plus należny podatek VAT miesięcznie.

Lokal wymaga dostosowania do potrzeb nowego użytkownika, na koszt Najemcy, może być wykorzystany na cele handlowe lub magazynowe.

Oprócz czynszu najmu Najemca będzie ponosił pełne koszty przypadające na dany lokal, w szczególności:

  • koszty energii cieplnej dla celów ogrzewania,
  • koszty zimnej wody i odprowadzanie ścieków,
  • koszty energii elektrycznej,
  • opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • opłatę za wieczyste użytkowanie gruntu.

 

WIĘCEJ INFORMACJI

Bliższych informacji udziela Administracja Osiedla Nr 2 OSM
Ostrołęka, ul. Sienkiewicza 3/1 tel. (29) 764 55 32.

Lokal można oglądać przy udziale pracownika OSM, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00 po uprzednim uzgodnieniu terminu.