A my ciągle pod górkę…

A my ciągle pod górkę…

Przed nami coraz bliższy koniec roku. Jutro inaczej niż tradycyjnie, będziemy świętować Dzień Zmarłych, potem dwa miesiące, być może decydujące o wielu, bardzo wielu sprawach każdego z nas.

Finis coronat opus czyli koniec wieńczy dzieło…

Finis coronat opus czyli koniec wieńczy dzieło…

Odniesienie do tytułu nastąpi trochę potem… a teraz po pierwszym jesiennym tygodniu ogarnę i opatrzę własną oceną wszystko to, co się w naszej Spółdzielni zdarzyło, co było lub nie mogło zaistnieć.

Zawiadomienie o podjęciu na piśmie uchwał walnego zgromadzenia

Zawiadomienie o podjęciu na piśmie uchwał walnego zgromadzenia

Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Ostrołęce zawiadamia, że w wykonaniu Uchwały Nr 38/08/2020 z dnia 25.08.2020 r. Rady Nadzorczej, na podstawie art. 36 § 9 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2020 r. poz. 275, 568, 695, 875) zarządza się na dzień 21 września 2020 r. podjęcie uchwał przez Walne Zgromadzenie Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej na piśmie bez przeprowadzania zebrania.

Lipcowy żar na głowy się lał… a w tle COVID-19

Lipcowy żar na głowy się lał… a w tle COVID-19

Po kilku miesiącach działalności Rady Nadzorczej w formule „na odległość” doszło, 23 lipca br., do odbycia posiedzenia w miarę normalnego, bo co prawda to z obowiązkowym zachowaniem tzw. dystansu społecznego, wcześniejszym dezynfekowaniem miejsca posiedzenia, dezynfekowaniem rąk, a także innych rygorów wynikających z zaleceń władz.

Doręczanie korespondencji oraz udzielanie informacji telefonicznych użytkownikom lokali w zasobach OSM

Doręczanie korespondencji oraz udzielanie informacji telefonicznych użytkownikom lokali w zasobach OSM

Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa uprzejmie informuje, że z uwagi na trudny obecnie czas, w którym zmagamy się z epidemią, wymagający zachowania szczególnych środków ostrożności w bezpośrednich kontaktach oraz w trosce o obniżenie kosztów funkcjonowania Spółdzielni, podjęto działania zmierzające do wdrażania nowych form komunikowania się z użytkownikami lokali.

Nadal koronawirus steruje ludźmi…

Nadal koronawirus steruje ludźmi…

Chciałbym bardzo móc nie zauważać jego istnienia, móc nie pisać o totalnym psuju, jakim to dorobkiem ten COVID-19 albo koronawirus zapisuje się w naszym istnieniu i działaniu.

Witaj Maj, piękny Maj…

Witaj Maj, piękny Maj…

Słowa tytułu dzisiejszego felietonu to zapożyczenie, cytat z Mazurka 3 Maja, który w słowach „witaj Maj, piękny Maj, U Polaków błogi raj…” oddaje ogląd maja radosnego nie tylko z racji święta Konstytucji 3 Maja.