NEWS

Ostrołęcka POLICJA ostrzega!

Ostrołęcka POLICJA ostrzega!

UWAGA OSZUST! Policja nigdy nie prosi o przekazanie pieniędzy jak również przelewanie ich na wskazane konto bankowe. Poinformuj o takich próbach Policję.

Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2022

Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2022

Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z okazji Świąt Bożego Narodzenia pragną złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowia, spokoju i radości.

Zaproszenie – Atria

Zaproszenie – Atria

Uczniowski Klub Sportowy Atria zaprasza na nieodpłatne zajęcia rytmiczno-taneczne dla 6-9 latków.

Apel do mieszkańców – Bezdomni

Apel do mieszkańców – Bezdomni

Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa apeluje, aby wszystkie sytuacje przebywania na klatkach schodowych osób bezdomnych – które bezwzględnie nie szanują cudzej własności i utrudniają Państwu zamieszkiwanie – były na bieżąco, bezpośrednio przekazywane do Straży Miejskiej

Ognisko na osiedlu Starosty Kosa

Ognisko na osiedlu Starosty Kosa

Rada Osiedla Starosty Kosa zaprasza na ognisko na Osiedlu Starosty Kosa w dniu 10.09.2022 (sobota). Ognisko odbędzie się na placu między blokami 11 Listopada 5 i 11 Listopada 7.

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Ostrołęce działając na podstawie § 23 ust. 1 Statutu Spółdzielni zawiadamia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w częściach w okresie od 13 czerwca 2022 r. do 29 czerwca 2022 r.