Apel do mieszkańców OSM o oszczędne gospodarowanie energia cieplną
Apel do mieszkańców Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej o oszczędne gospodarowanie energia cieplną.

Apel do mieszkańców
Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Szanowni Państwo,

Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że  od 20.09.2021r., w związku z interwencjami użytkowników lokali i spadkiem temperatur zewnętrznych w porach nocnych, zostało uruchomione centralne ogrzewanie w zasobach mieszkaniowych naszej Spółdzielni na  sezon grzewczy 2021/2022.

Koszty poniesione przez Spółdzielnie w roku 2020 z tytułu dostawy energii cieplnej do c.o. w budynkach mieszkalnych wyniosły 6,230 mln złotych.
Ostatnia regulacja opłat, która będzie miała wpływ na koszty ogrzewania lokali w  2021 roku, nastąpiła od  01.04.2021r. – ENERGA ELEKTROWNIE Ostrołęka podwyższyła o 16,41% stawki opłat stałych i o 16,37 % stawki opłat zmiennych za energię cieplną.

W związku z powyższym zwracamy się z apelem do wszystkich mieszkańców o racjonalne i oszczędne gospodarowanie energią cieplną, której koszty stanowią średnio ok. 40% całkowitej miesięcznej opłaty eksploatacyjnej za  mieszkanie. Przypominamy, że instalacje centralnego ogrzewania w Państwa mieszkaniach wyposażone są w grzejnikowe zawory z głowicami termostatycznymi, którymi należy regulować dopływ czynnika grzewczego do lokalu. Racjonalne korzystanie z zaworów termostatycznych, w tym zamykanie dopływu ciepła do grzejnika w słoneczne, cieplejsze dni, pozwala utrzymać komfort cieplny w mieszkaniu, a jednocześnie zaoszczędzić duże ilości energii cieplnej w całym budynku. Duży wpływ na racjonalne gospodarowanie energią cieplną ma sposób, w jaki Państwo wietrzycie mieszkania. Najkorzystniejsze jest przewietrzenie pomieszczenia poprzez otwarcie okna na 10-15 minut (przy zakręconym zaworze termostatycznym). Następuje w tym czasie pełna wymiana powietrza bez wyziębiania pomieszczenia.

Szanujmy również ciepło w pomieszczeniach ogólnego użytku tj. klatki schodowe, piwnice, pralnie – prosimy o zamykanie drzwi i nie otwieranie niepotrzebnie okien.

Na pokrycie kosztów dostawy energii cieplnej użytkownicy lokali mieszkalnych wnoszą w ciągu roku miesięczne opłaty zaliczkowe, które podlegają rozliczeniu po zakończeniu okresu rozliczeniowego, na podstawie rzeczywistych wyników dostawy energii cieplnej dla poszczególnych budynków. Zwracając się do Państwa w powyższej sprawie liczymy na zrozumienie i pełną świadomość, że w dużym stopniu koszty utrzymania mieszkań (w tym koszty dostawy energii cieplnej) zależą od sposobu ich użytkowania przez mieszkańców.

ZARZĄD OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ